Adres, siedziba:

Towarzystwo Rozwoju Ziemi Brzeskiej,
ul. Grobli 12A, 49-300 Brzeg

gmina: Brzeg
powiat: brzeski
województwo: opolskie

Rejestry:

Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000128072
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 531374809
Urząd Skarbowy – nr NIP: 747-17-11-922