Tematy posiedzenia:

1. Udział TRZB w realizacji Projektu pn. „Wyprzedź Raka. Badaj się” – w konkursie

ogłoszonym przez Powiat Brzeski. Zarząd TRZB postanowił przystąpić do Projektu

na wniosek Brzeskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia. W tej sprawie przyjęto

uchwałę o udzieleniu dotacji na wsparcie finansowe przedsięwzięcia w wysokości

1.500 zł.

2. Zakup paczek świątecznych z okazji Świąt Wielkanocnych dla rodzin znajdujących

się w trudnej sytuacji życiowej. Lista potrzebujących pozostaje do uzgodnienia z

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a zawartość paczek zostanie ustalona

indywidualnie z każdą rodziną. Zarząd postanowił wesprzeć dziewięć rodzin,

przeznaczając dla każdej z nich produkty o wartości 120 zł. Przyjęto uchwałę o

wydatkowaniu kwoty 1.080 zł na ten cel.

Z. Bagiński