Zdzisław Bagiński – pełnomocnik wyborczy KW TRZB złożył Komisarzowi Wyborczemu w Opolu II zawiadomienie o utworzeniu KOMITETU WYBORCZEGO TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEMI BRZESKIEJ w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach samorządowych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy po rozpatrzeniu dokumentów przyjął zawiadomienie a następnie wydał Postanowienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego TRZB. Postanowienie jest podstawą do założenia rachunku bankowego oraz do zgłaszania kandydatów na radnych.

Z. Bagiński