Zarząd Towarzystwa Rozwoju Ziemi Brzeskiej zebrał się w związku z ogłoszeniem terminu wyborów samorządowych na dzień 21 października 2018 r. Celem zebrania było utworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego funkcję komitetu wyborczego organizacji pełni organ upoważniony do reprezentowania organizacji na zewnątrz. Wobec powyższego podjęto uchwałę o powołaniu Komitetu Wyborczego TRZB w pełnym składzie Zarządu. Ponadto powołano pełnomocników komitetu. Pełnomocnikiem Wyborczym został Zdzisław Bagiński, a pełnomocnikiem finansowym – Iwona Krzysztofek. Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW TRZB. Adres komitetu: ul. Grobli 12A, Brzeg.

Z.Bagiński